• ปรึกษาโทร : 082-789-3539 (ทิพย์วรินทร์) และ 095-946-3659 (ชยพล) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น.

เกี่ยวกับเรา

 789 Design

เป็นร้านที่พัฒนามาจาก  ร้านอุดมรัตน์ผ้าม่าน และ ร้านอุดมอลูมินั่ม

ปรับเปลื่ยนตามยุคสมัยจึงเกิดชื่อใหม่เป็น ร้าน 789 Design

ประวัติการทำงานตั่งแต่ปี 2535 จนถึง ปัจจุบัน

จึงมากด้วยประสบการณ์ และความชำนาญ

บริการด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นกันเอง